Home »

Krąg biblijny

"Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa" , [ Św Hieronim ]

Spotkania Kręgu Biblijnego w salce parafialnej
w każdy czwartek po wieczornej Mszy św. (ok. 1830).


Kręgi biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg.

W Kręgu Biblijnym to przede wszystkim "Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga". Krąg Biblijny to miejsce gdzie "Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism" (Grzegorz Wielki). "Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana". W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech otwiera umysły i serca swoje na Boże Słowa, tym samym możemy powiedzieć, że Krąg Biblijny to miejsce gdzie"On, - Duch Prawdy" szczególnie obdarza czytających łaskami Ducha Świętego. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. (Mt 18 19-20 Łk 11,13).

Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć, początek gdzie przestajesz coś robić, początek gdzie zaczynasz robić lepiej, to początek gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz,bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia "SŁOWO W CIAŁO". (2 Tm 3,16, J 1,1; 14). Studiując Słowo Boże zaczynamy "rosnąć" na Jego podobieństwo. (J 3,3)
W Piśmie Świętym należy szukać prawdy a nie pięknych sformułowań. Biblia powinna być czytana w tym duchu, w jakim była napisana. Mamy szukać w Piśmie Świętym raczej pożytku niż subtelności stylu. Równie chętnie powinniśmy czytać książki pobożne i proste, jak wzniosłe i głębokie. Nie bierz pod uwagę tego czy jakiś pisarz ma większą lub mniejszą sławę i czy ma większą czy mniejszą wiedzę, lecz niech cię do czytania pociąga raczej miłość samej prawdy. Nie pytaj, kto to powiedział, ale uważaj na to, co powiedział. "ludzie przemijają, lecz prawda Pańska trwa na wieki"" (Ps 117,2). Bóg przemawia do nas różnymi sposobami, nie zważając na to, czy podobają się nam ludzie, przez których On mówi. W czytaniu Pisma św. przeszkadza nam często nasza ciekawość, chcemy bowiem zrozumieć i roztrząsać to, co należy przyjąć w prostocie ducha. Jeśli chcesz odnieść korzyść, czytaj pokornie z prostotą i wiarą. Nie chciej też kiedykolwiek posiadać rozgłosu naukowego. Pytaj chętnie i słuchaj w milczeniu słów ludzi świętych, nie odrzucaj lekceważąco przypowieści starszych, bez przyczyny bowiem nie są głoszone (Syr 6,35; 8,9). Jezus zachęca nas do naśladowania swego życia i obyczajów (J 8,12), jeśli naprawdę chcemy być oświeceni i wolni od wszelkiej ślepoty serca. Najważniejszym więc ćwiczeniem naszym powinno być rozważanie życia Jezusa Chrystusa. Jego nauka przewyższa wszystkie nauki świętych; a kto posiada w sobie ducha tej nauki, zawsze będzie umiał w niej znaleźć mannę ukrytą (Ap 2,17). Szczęśliwy do kogo prawda trafia bezpośrednio, sama mocą swoją i kto jej nie musi wygrzebywać ze słów przemijających lub ze znaków.

Jeżeli by spróbować zrozumieć słowa Boga i napełnić nim swoje życie poszli byśmy mały krok do przodu. Gdyby zacząć działać i życ w/g Pisma Świętego? dalej, by wiedzieć co ten do którego co dzień się modlisz ma ci do powiedzenia?, aby Jemu poświęcić trochę swojego czasu tak jak On poświęcił go tobie stwarzając cię?, by móc być bliżej Niego sercem? w którym będziesz nosił Jego słowa, i w końcu by mieć Go na ustach gdy życie pokrzyżuje twoje plany...

Wtedy tylko powiesz... aha, przecież ja wiem o co tu chodzi i pójdziesz dalej pełen sił uśmiechu i wiary w to jedno twoje życie - nie strać go głupio zacznij już dziś.

 

Msze Święte

 codziennie o godz.

700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.

 

Spowiedź św. w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
  


Kancelaria parafialna

 

czynna:

wtorek i czwartek
   od 16
00 do 1730  


 

GazetkaUWAGA!
Nowy e-mail parafii:

otmet@onet.pl