Home »

Siostry zakonne w parafii

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy zostało założone na Węgrzech przez M. Annę Brunner pod koniec XIX wieku. Panująca wówczas sytuacja polityczna zmusiła Matkę Założycielkę wraz z siostrami do opuszczenia tego kraju i przybycia do Czech, gdzie siostry założyły swój dom. Ponieważ powołań stale przybywało siostry wszczęły starania o Kanoniczne zatwierdzenie Zgromadzenia, w związku z czym otwierały nowe placówki. Pierwszymi domami otwartymi w Polsce był obecny Dom Generalny w Krzyżanowicach, dom w Luboszycach oraz we Wrocławiu. Z biegiem czasu placówek Zgromadzenia przybywało - dziś siostry pracują w Polsce, Czechach, Austrii i na Ukrainie.

Siostry, na wzór Maryi wielbią Boga modlitwą i podejmują różnorodną działalność apostolską w duchu ewangelicznej miłości, franciszkańskiej radości, prostoty i pokory.

Szczególnym celem Zgromadzenia jest pielęgnowanie nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie dzieł miłosierdzia w zakładach leczniczych i w pielęgniarstwie otwartym. Matka Założycielka z ogromną troską obejmowała nieuleczalnie choryc
h, którzy często nie potrafili nawet prosić o pomoc. Patrząc im w oczy odczytywała tam niemą prośbę o miłość, życzliwość i ciepłą dłoń. Stąd powstał u Niej projekt założenia domu opieki. Sam Bóg zapoczątkował to dzieło samarytańskiej miłości poprzez Matkę Annę, które trwa do dziś. Siostry wychowują także i nauczają dzieci i młodzież w przedszkolach, domach opieki i w szkołach. Pomagają w duszpasterstwie parafialnym jako organistki, katechetki i zakrystianki.

Klasztor mieści się przy ul. Piastowskiej 17, tel. 77 466 40 33. Siostry pracują jako pielęgniarki, katechizują w szkole i przedszkolu, troską obejmują kościół parafialny któy dekorują i dbają o czystośc szat oraz spełniają jeszcze szereg innych posług. 

Msze Święte


codziennie o godz.
700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.


Spowiedź św.
codziennie 30 min. przed Mszą św. 

w sobotę od 17
00
w niedzielę
od 7
00 do 730 i od 1630 do 1700 

Kancelaria parafialna czynna jest w:


poniedziałki i piątki, 
w godz. 730 - 900

 i
wtorki i  czwartki 
 1600 - 1730