Home »

Malżeństwo


II Sobór Wtykański uczy że małżeństwo: "jest intymną, wyłączną i nierozerwalnąwspólnotą zycia i miłości,zawieraną przez mężczyznę i kobietę z ustanowienia Stwórcy ze względu na dobro małżonków oraz dla zrodzenia i wychowania potomstwa; takie przymierze osób chrzczonych zostało wyniesione przez Chrystusa do godności sakramentu".
 • Intymna wspólnota życia i miłości. Małżeństwo to najbliższa i najintymniejsza przyjaźń. Małżonkowie śą tak blisko siebie że stają ssię jednościa.
 • Wyłączna. Skoro małżonkowie mają być naj... darem dla siebie tym samym wykluczają możliwość wejścia w podobny związek z kimś innym i całkowitą wierność.
 • Nierozerwalna. Małżeństwo to nie przemijające uczucie jak np ból zęba, który znika, ani czysto erotyczna skłonność. Małżeństwo to stan!, stan którego "Prwodawcą" i "Świadkiem" jest Bóg. Kościół nie tyle uczy, że rozwód jest czymś złym, co naucza, że rozwód - zakończenie ważnego małżeństwa, jest niemożliwy, niezależnie od prawnego statusu małżeństwa.
 • Zawierana pomiędzy mężczyzną i kobietą. Sama natura małżeństwa, jej cel (zrodzenie potomstwa) wskazuje, że podstawą małżeństwa jest komplementarność płci. 
 • Z ustanowienia Stwórcy. Małżonkowie zostali przez Boga obdarzeni powołaniem do małżeństwa, stąd "Autorem" małżeństwa jest Bóg.
 • Ze względu na dobro małżonków. Małżonkowie łaćzą się ze sobą aby potęgować swoje dobro, aby osiągnąć pomyślność, rozwój osobowy i wreszcie aby wspólnie osiągnąć wieczne zbawienie. To właśnie małżeństwo jest jednym z podstawowych sposobów realizacji powołania do miłośći.
 • Dla zrodzenia i wychowania potomstwa. Dzieci nie są dodatkiem do małżeństwa i miłości małżeńskiej, ale biorą się z samego serca wzajemnego oddania małżonków, jako jego owoc i spełnienie. Potomstwo stanowi szczytowe uwieńczenie małżeństwa. Zatem świadome wykluczenie zrodzenia dzieci jest sprzeczne z naturą i celem małżeństwa.
 • Przymierze. Małżeństwo nie jest jedynie kontraktem ale świątym przymierzem. Przymierze to wzywa małżonków do uczestnictwa  w dobrowolnej, wiernej i płodnej miłości samego Boga. Przymierze wykracza poza prawa i obowiązki jakie nakłada kontrakt, zapewniając małżeństwu solidniejszą i świątszą podstawę.
 • Do godności sakramentu. Na mocy chrztu, małżeństwo chrześcijańskie staje się znakiem związku Chrystusa i Kościoła, a tym samym sakramentem a więc skutecznym narzędziem łaski dla osiągnięcia zbawienia. Małżeństwo nieochrzczonych lub chrześcijanina z osobą nieochrzczoną uznawane jest za ważne z prawa naturalnego.

Aby zawrzeć Sakrament Małżeńtwa należy:

- Warto pomyśleć o ustaleniu daty uroczystości nawet sześć miesięcy wcześniej, gdyż często wybrane terminy mogą być już zarezerwowane. Zgłaszacie się wtedy do kancelarii parafialnej.
- Warto także zacząć chodzić na kurs przedmałżeński. Na zakończenie otrzymuje się stosowne zaświadczenie.

3 miesiące przed ślubem:
- Zgłaszacie się do kancelarii z kompletem dokumentów:

 • dowody osobiste,
 • dane świadków (ich imiona, nazwiska, wiek i adresy),
 • świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym (oba wystawione nie pózńiej niż trzy miesiące przed wizytą w kancelarii),
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego lub zaświadczenie o bieżącym uczestnictwie w takim kursie,
 • świadectwo nauki religii,
 • świadectwo ślubu cywilnego lub przy ślubie konkordatowym zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa(uwaga: to zaświadczenie to ważne jest 6 miesiący),
 • wdowa/wdowiec: świadectwo zgonu współmałżonka.

- Na podstawie dostarczonych dokumentów ksiądz sporządzi tzw. protokół przedślubny oraz zapisze tzw. zapowiedzi.
- Zawiadomienie o zapowiedziach oraz prośbę o nie w innej parafii musicie złożyć na własną rękę, gdyż nie jest ona automatycznie przesłana z parafii gdzie odbędą się uroczystości.

W dniu ślubu:

- Przedstawiacie zaświadczenia o dwóch spowiedziach, odbytych po spisaniu protokołu oraz na dzień przed ślubem.
- W towarzystwie świadków podpisujecie w zakrystii klauzulę skutków cywilno-prawnych małżeństwa konkordatowego.
- W ciągu 5 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego o tym fakcie zostaje powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Po około 10 dniach otrzymuje się w USC odpisy skróconych aktów małżeństwa.
 

Koszty ślubu kościelnego: dobrowolna ofiara.

Msze Święte

 codziennie o godz.

700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.

 

Spowiedź św. 
w tygodniu pół godziny przed Mszą św., 
 w niedziele  700 - 730 i 1630 - 1700


Kancelaria parafialna

 

czynna:

poniedziałek i piątek od  730 do 900

wtorek i czwartek od 1600 do 1730  


 

GazetkaUWAGA!
Nowy e-mail parafii:

otmet@onet.pl