Home »

Renowacja kościoła

WYKAZ PRAC RENOWACYJNO-KONSERWACYJNYCH PRZEPROWADZONYCH
W KOŚĆIELE W OSTATNICH 2-ch DEKADACH ORAZ INNYCH WAŻNYCH ZADAŃ:
1. Odtworzenie dawnego kształtu hełmu na wieży kościoła o wys. ok. 22 m spalonego podczas II wojny światowej - 1993 r.
2. Renowacja głównego wejścia na plac kościelny wraz z wykonaniem schodów wejściowych z płyt granitowych - 1996 r.
3. Budowa nowego kościoła filialnego w Krapkowicach Otmęcie na oś. Sady - lata 1996 - 1999
4. Kompleksowy remont zabytkowej kaplicy cmentarnej oraz utwardzenie ścieżek na cmentarzu - lata 2003 - 2004
5. Uszczelnienie dachu kościoła poprzez przełożenie dachówki na całym dachu - 2004 r.
6. Renowacja wszystkich witraży w kościele i zabudowanie ich w nowych oknach (aluminiowych, termoizolacyjnych) zabezpieczających je przed wandalami, a kościół przed stratami ciepła - 2004 ¸2005 r.
7. Docieplenie stropu kościoła wełną mineralną grub. 15 cm - 2005 r.
8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów wokół kościoła poprzez odkopanie tych fundamentów, osuszenie, odtworzenie tynków i założenie izolacji pionowej z folii kubełkowej - 2005 r.
9. Całkowita wymiana zużytego i awaryjnego nagłośnienia kościoła - 2005 r.
10. Renowacja 5 szt. zabytkowych krzeseł dla księży przy ołtarzu - 2005 r.
11. Konserwacja i renowacja 3 szt. drewnianych, stylizowanych konfesjonałów, które były mocno zmurszałe i zniszczone przez korniki - 2006 r.
12. Wymiana 7 szt. drewnianych, sosnowych drzwi zewnętrznych na identyczne, masywne drzwi dębowe. Stare drzwi zamontowane były po pożarze w 1945 r. i były w znacznej części zbutwiałe i zniszczone przez korniki – 2006 r.
13. Renowacja części wnętrza kościoła w zakresie obłożenia mocno zniszczonej, dziurawej, wielokrotnie uzupełnianej, lastrykowej posadzki prezbiterium poprzez nałożenie na nią nowej, trwałej posadzki z płyt granitowych – 2006 r.
14. Konserwacja, ochrona i renowacja elewacji kościoła poprzez usunięcie resztek starej farby wapiennej, remont i wyrównanie istniejących, zniszczonych tynków i kompleksowe wykonanie malowania elewacji z zastosowaniem „oddychających” farb silikonowych – 2006 r.
15. Renowacja wnętrza kościoła w zakresie malowania ścian i sufitów oraz ławek i wyposażenia, a także odnowienia złoceń na wszystkich ornamentach architektonicznych, zgodnie z opracowywanym projektem - 2007 r.
16. Renowacja wnętrza kościoła w zakresie renowacji oraz odnowienia złoceń ołtarzy, wyposażenia i wystroju Prezbiterium, stacji drogi krzyżowej i figur w pozostałej części kościoła 2007÷2010 r.
17. Wymiana pokrycia i termoizolacja dachu Prezbiterium i Zakrystii. Prace były ważne, ponieważ związane były z usunięciem zagrożenia budowlanego spowodowanego spadającymi dachówkami oraz zabezpieczeniem odrestaurowanego Prezbiterium przed zaciekami, a cały kościół przed stratami ciepła - 2009 r.

Znaczną część w/w prac wykonano siłami własnymi przy pomocy wiernych oraz specjalistów nadzoru wspomagających parafię na zasadach wolontariatu.
Projekty obejmujące prace konserwacyjne i renowacyjne określone w pkt. 13, 14, 15 i 17 zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu:
1.) Samorządu Województwa Opolskiego
(w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie  konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych w latach 2006, 2007 i 2009)
2.) Burmistrza Krapkowic .
3.) Starosty Krapkowickiego

 


Renowacja wnętrza kościołą (ciąg dalszy)
  1. Renowacja ołtarzy bocznych: św. Józefa (2008) i NSPJ (2009).
  2. Renowacja figur: św. Barbary, św. Urbana, św. Floriana, św. Anny, św. Antoniego, św. Franciszka i Nawiedzenia NMP oraz stacji drogi krzyżowej (2009 - 2010).
  3. Zainstalowanie alarmu i wymiana instalacji elektrycznej do dzwonów (2010).
  4. Remont i wymiana dachu kaplicy MB Fatimskiej (2010).
  5. Wymiana dachu i remont kiosku (2010 - 2011).
  6. Wyścielenie ławek w kościele (2011).
  7. Wymiana tablicy rozdzielczej oraz przegląd i naprawa nagłośnienia (2011).
  8. Renowacja ambony (2011 - 2012).
  9. Remont zakrystii: wymiana instalacji elektrycznej, montaż ogrzewania podłogowego, położenie nowej podłogi, malowanie oraz odnowienie i zakup mebli (2012).
  10. Instalacja nowego oświetlenia krzyża na wieży (2012).


Następnym etapem jest generalny remont zakrystii ministranckiej.
Msze Święte

 codziennie o godz.

700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.

 

Spowiedź św. w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
  


Kancelaria parafialna

 

czynna:

wtorek i czwartek
   od 16
00 do 1730  


 

GazetkaUWAGA!
Nowy e-mail parafii:

otmet@onet.pl