Home »

Rada duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) zgodnie z jej statutem oraz z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego wspomaga proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu parafialnego.

Kadencja Rady trwa 5 lat. W skład PRD wchodzą:
a) z wyboru proboszcza:
- kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujących się w jej granicach;
- przedstawiciele zgromadzeń zakonnych mieszkających lub pracujących na terenie parafii;
- przedstawiciele parafialnych zespołów duszpasterskich ( nadzwyczajni pomocnicy Eucharystii, katecheci, przedstawiciele parafialnej Caritas, duszpasterstwa rodzin, małych wspólnot i ruchów religijnych itd., przedstawiciele służby kościelnej: organista, kościelny itd.);
b) z wyboru parafian:
- parafianie wybrani według powyższych zasad diecezjalnych.

Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:
a) maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych;
b) maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych;
c) maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych;
d) maksimum 25 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.

Członkowie PRD powinni utworzyć sekcji odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należą do niech następujące sekcje:
a) katechetyczno-młodzieżowa;
b) liturgiczna;
c) charytatywna;
d) ekonomiczno-gospodarcza i in.

Zebrania PRD zwołuje proboszcz przynajmniej kilka razy w roku i im przewodniczy, zapraszając wszystkich członków. Poszczególne sekcje w miarę potrzeb powinny spotykać się częściej. Rada posiada jedynie głos doradczy.

Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.

Skład Rady Parafialnej:Msze Święte

 

codziennie o godz.
700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.

 

Spowiedź św. 
w tygodniu pół godziny przed Mszą św., 
 w niedziele  700 - 730 i 1630 - 1700

Kancelaria parafialna

 

czynna:

poniedziałek i piątek od  730 do 900

wtorek i czwartek od 1600 do 1730  

 

Gazetka


gazetka22.05.2022
gazetka15.05.2022


UWAGA!
Nowy e-mail parafii:

otmet@onet.pl